Έργα στον Ιερό Ναό

Μετά τόν σεισμό τοῦ Σεπτεμβρίου 1999, ὁ Ναός τῆς Παναγίας, ἕνα ἱστορικό μνημεῖο 130  καί πλέον ἐτῶν, ὁ Καθεδρικός Ναός τῆς πόλεως τοῦ Ἀμαρουσίου, μέ τόν ὁποῖο ἔχει συνδεθεῖ ἡ ζωή ὅλων σχεδόν τῶν κατοίκων της, ὑπέστη σοβαρώτατες ζημιές. Ἡ πολύ καλή κατασκευή του, μέ τίς τεχνικές τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, βοήθησε στό νά μήν ὑποστῆ μεγαλύτερες. Μέ ὅλες τίς νόμιμες διαδικασίες,μελέτες, ἐγκρίσεις καί ἄδειες (Τ.Α.Σ. – Ἱερά Μητρόπολη-Ναοδομία ) ἄρχισαν τόν Νοέμβριο τοῦ 2003 οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως καί στερεώσεως τοῦ Ναοῦ. Μετά ἀπό δύο χρόνια καί μέ τήν ἀντιμετώπιση πολλῶν προβλημάτων πού ἀνεφύησαν κατά τήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ἤδη οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης φάσεως ( εἰδικά τσιμεντενέματα, ἐλκιστῆρες, ἀλλαγή μέρους τῆς στέγης, ἀποκατάσταση ἀρτιφισιέλ κ.ἄ.)  ὁλοκληρώθηκαν.

  • Ἀντικατάσταση τῆς κεντρικῆς θερμάνσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
  • Κκατασκευή ξυλόγλυπτης ἐπένδυσης τοῦ ἀπορροφητικοῦ μανουαλίου.
  • Ἀλλαγή ἠλεκτρολογικῆς ἐγκαταστάσεως, λόγω τῆς παλαιότητος τῆς ὑπαρχούσης.
  • Πλήρης ἀποκατάσταση καί καθαρισμός τῶν ἁγιογραφιῶν καί συμπλήρωση μέ νέες τῆς αὐτῆς τεχνοτροπίας, ὅπου αὐτό κρίνεται ἀναγκαῖο.
  • Καθαρισμός τοῦ Τέμπλου καί τῶν εἰκόνων του
  • Κατασκευή ξυλογλύπτων ντουλαπιῶν στό Ἱερό Βῆμα

Τά τελευταία ἔτη προστέθηκαν στό Ἱερό Βήμα τό Μαρμάρινο Σύνθρονον, ἔργο τοῦ μαρμαρογλύπτη Φιλιππότη καί ἡ Φιάλη ἔργο τοῦ μαρμαρογλύπτη Φιλιππότη.


Εκτύπωση   Email