Ιερά Λείψανα

 

Στόν Ναό μας εἶναι ἀποτεθησαυρισμένα τεμάχια Λειψάνων τῶν:

Εκτύπωση